Με την διαχείριση Ακινήτων Airbnb Management κερδίστε περισσότερα χρήματα και υπηρεσίες όπως:

Check Ιn / Out και Επικοινωνία με τους Επισκέπτες Δικά μας Κλινοσκεπάσματα & Πετσέτες Καθαρισμός Ακινήτου Φωτογράφιση Ακινήτου

Airbnb Management – Λύσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης για ιδιοκτήτες ακινήτων

Πως γίνεται η διαχείριση του ακινήτου σας

Καταχώρηση του καταλύματος στα Online Κανάλια

Έρευνα τιμών ανταγωνισμού και διαχείριση διαθεσιμότητας με Channel Manager

Επικοινωνία με τους επισκέπτες για μεταφορά, check in

Καθαρισμός, αλλαγή ιματισμού και προετοιμασία για τους επόμενους πελάτες

Συνεργασία χωρίς κόστος

Η αμοιβή μας είναι βάσει ποσοστού από τα έσοδα που θα σας αποφέρει η συνεργασία μας.

Διαθέστε το ακίνητό σας παντού

Επαγγελματίες του κλάδου αναλαμβάνουν την φωτογράφιση, παρουσίαση και προώθηση του καταλύματος στα online κανάλια πολλά άλλα για να έχετε περισσότερες κρατήσεις.

Πακέτα Υπηρεσιών

Προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Διαχείριση Πωλήσεων Airbnb με 5%

 • Διαχείριση πλατφόρμας Airbnb
 • Διαχείριση πληρωμών
 • Έξυπνη τιμολόγηση και έρευνα ανταγωνισμού

Επιλεγμένες Υπηρεσίες

Φτιάξτε εσείς το πακέτο που σας εξυπηρετεί
 • Διαχείριση πλατφόρμας Airbnb
 • Διαχείριση πληρωμών
 • Έξυπνη τιμολόγηση και έρευνα ανταγωνισμού
 • Καταχώρηση και διαχείριση πρόσθετων καναλιών πώλησης, 3%
 • Καθαρισμός χώρου (διαθέσιμο σε περιοχές της Αττικής), 4%
 • Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες, 2%
 • Υποδοχή επισκεπτών, 4%
 • Γραπτή επικοινωνία επισκεπτών (εργάσιμες ημέρες-ώρες), 2%
 • Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων
 • Αναπλήρωση αναλώσιμων (διαθέσιμο σε περιοχές της Αττικής), 2%
 • Έλεγχος κατάστασης για ζημιές και κλοπές +1% (διαθέσιμο σε περιοχές της Αττικής), 1%
 • Φωτογράφιση (διαθέσιμο σε περιοχές της Αττικής), 2%
Popular

Ολική Διαχείρηση

Πλήρες πακέτο υπηρεσιών με 24%
 • Διαχείριση πλατφόρμας Airbnb
 • Έξυπνη τιμολόγηση και έρευνα ανταγωνισμού
 • Καταχώρηση και διαχείριση πρόσθετων καναλιών πώλησης
 • Καθαρισμός χώρου (διαθέσιμο σε περιοχές της Αττικής)
 • Υποδοχή Επισκεπτών και Επικοινωνία 24/7 (διαθέσιμο σε περιοχές της Αττικής)
 • Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων
 • Αναπλήρωση αναλώσιμων (διαθέσιμο σε περιοχές της Αττικής)
 • Έλεγχος κατάστασης για ζημιές και κλοπές (διαθέσιμο σε περιοχές της Αττικής)

BNB Connection

Σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων

Λόγοι να μας επιλέξετε

Επικοινωνία

Πακέτα Υπηρεσιών

Φτιάξτε εσείς το πακέτο που σας εξυπηρετεί